Videók

Kersztségi összejövetel Mogyoródon (2019. szeptember 28.)

Keresztség (2023. szeptember 9.)

1/3 - Keresztségi istentisztelet és a bizonyságtevés.
2/3 - Alámerítés Dunapart - Dunakeszi.
3/3 - A megkereszteltek felvétele a gyülekezetben.

Imaház szentelés, Szerbia, Újvidék (2023.06.03

Imaház szentelés, Szerbia, Újvidék (2023.06.03)

-

 

Kersztségi összejövetel Mogyoródon (2022. szeptember 17.)

Keresztség (2022. szeptember 17.)

1/3 - Keresztségi istentisztelet és a bizonyságtevés.
2/3 - Alámerítés Fótón.
3/3 - A megkereszteltek felvétele a gyülekezetben.

(Ezen ünnepélyes alkalommal az istentiszteleteken és az Istent dicsőítő szolgálatokon kívűl a szülők gyermekeik áldását is megtekinteni a Youtube csatornánkon.)

 

Hit és egység a nehéz időkben - Peter Lausevic (2021)

Hit és egység a nehéz időkben - Peter Lausevic (2021)

„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje... Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot.” (1 Kor 1:18, 23)
A világban való nevelés az anyagi dolgokra teszi a hangsúlyt és a siker, a versenyszellem kialakítását helyezi előtérbe. Míg a „Keresztről való beszéd” a szolgálatra tanít, és a kereszt hordozásra hívja el Krisztus a követőit. Az igazi boldogságot a másokért végzett szolgálatban találja meg és öröme, békéje ebben teljesedik ki.

 

Az Egymás Iránti Gondviselés - Rolly Dumaguit (2021)

Az engesztelés valóságos napja - Davi P. Silva (2021)

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1.János 1:9.) Jézus Krisztus a kálvária keresztjén ajánlja fel magát a bűnös helyett. Feltámadása után az Isten előtt szolgál miértünk minden nap, úgy mintha az Ószövetségben a papok a mindennapi szolgálatban. Amikor mi is bűnt követünk el és megvalljuk azokat, bűnbánat által átkerülnek Jézus Krisztusra. Neveink elé az van írva, hogy megbocsájtva. Azonban az engesztelés napjáig ott maradnak és az ünnep utolsó napján ezeket a bűnöket eltörlik...

 

Az Egymás Iránti Gondviselés - Rolly Dumaguit (2021)

Az Egymás Iránti Gondviselés - Rolly Dumaguit (2021)

„Amint én szerettelek titeket úgy szeressétek ti is egymást” (János 13:34.) Isten hatalma a szereteten alapul és legnagyobb vágya, hogy gondot viseljen minden teremtményéről. Oly gondoskodó, hogy naponta adja áldásait mindenki számára, hogy szeretetét, gondoskodását bemutathassák a világon. Isten azzal a fennkölt céllal áldotta meg, s azért hozta létre egyházát, hogy az Ő jellemét tükrözze vissza és hirdesse a jó hírt minden nemzetnek.

 

A kos, a kecskebak, a ravasz király és a 2300 prófétai év (Korok üzenete 3/3)

A kos, a kecskebak, a ravasz király és a 2300 prófétai év (Korok üzenete 3/3)

A harmadik látomás Belsazár király uralkodásának 3. esztendejében (Dán 8:1), i.e. 549-ben adatott Dánielnek. Miután az angyal röviden felvázolta az utolsó ókori világbirodalom történelmének jellegzetességeit - ahogy a második látomás végén, úgy most is -, rátért a belőle kifejlődő ’kis szarv’ – a középkori Róma keletkezésére, melyet itt a 'kemény orcájú, ravaszsághoz értő király’ jelképez. Dániel tudni szerette volna, hogy mikor lesz vége e bűnáradatnak, s mikor lepleződik le ez a szörnyű gonoszság, mely az igaz vallást így eltorzítja és meghamisítja. Ekkor azt hallotta, hogy egy szent helyette tette fel a kérdést: „Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? S a szent hely és a sereg meddig tapostatik?” A felelet így hangzott: „Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, és azután megtisztíttatik a szenthely” (Dán 8:13-14).

 

Kersztségi összejövetel Mogyoródon (2019. szeptember 28.)

Keresztség (2020. szeptember 5.)

1 - Keresztségi istentisztelet és a bizonyságtevés.
2 - Alámerítés Fótón.
3 - A megkereszteltek felvétele a gyülekezetben.

(A keresztséget 3 részes videón lehet megtekinteni a Youtube csatornánkon.)

 

A négy vadállat és a kis szarv 2. rész - Dániel próféta látomásai a világbirodalmakról (Korok üzenete 3/2)

A négy vadállat és a kis szarv 2. rész - Dániel próféta látomásai a világbirodalmakról (Korok üzenete 3/2)

Dániel második látomásban a viharos tengerből feljövő négy vadállat szemlélteti, az emberiség véres történelmét. A negyedik vadállat szarvai közt egy kis szarv jelent meg, mely hamar hatalmasra nőtt, fennhéjázó módon beszélt, és emberi szemei voltak. Egy olyan hatalom növekedett Európa szívében, mely nem csak politikai tekintélyre törekszik, de az emberek hite és lelkiismerete felett is uralkodni kíván.

 

Válj erőssé az Úrban! Radu Ionita - mogyoródi istentisztelet - 2020.07.04.

Válj erőssé az Úrban!

Ha beengedjük az Urat a mi életünkbe és Vele szoros kapcsolatban vagyunk, akkor Sátán hiába támad bennünket, nem tud áthatolni és győzni felettünk.

(Radu Ionita - mogyoródi istentisztelet - 2020.07.04)

 

Dániel próféta látomásai a világbirodalmakról 1.rész - A szoborkolosszus és a lezuhanó szikla

A szoborkolosszus és a lezuhanó szikla 1.rész - Dániel próféta látomásai a világbirodalmakról (Korok üzenete 3/1)

Dániel az első látomásban Isten egy monumentális szoborral szemléltette az erkölcsileg folyamatosan hanyatló ókori világbirodalmak sorát, az aranytól az ezüstön, a bronzon és a vason át a vályogig. A világhatalmakat jelképező szoborkolosszust végül egy kéz érintése nélkül lezuhanó szikla ledöntötte...

 

Messiásról szóló próféciák - Korok üzenete 2

Messiásról szóló próféciák (Korok üzenete 2.)

Sok ezer évvel azelőtt, hogy Jézus világra jött Betlehemben, az ótestamentumi próféták megjövendölték eljövetelét. Ezek a próféciáik pontos helyszíneket, időpontokat és eseményeket jelöltek meg, melyek kizárólag egyetlen személyben teljesedhettek be: a Názáreti Jézusban.

 

Beteljesült próféciák

Beteljesült próféciák (Korok üzenete 1.)

A Biblia szövegének csaknem egyharmada prófécia, s ezek közül megemlítünk néhány neves városról szóló jövendölést és azok beteljesülését

 

Szemeink a próféták

Szemeink a próféták

"És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek" 2.Péter 1:19.

 

Ne félj, csak higgy!

Ne félj, csak higgy!

 

A járványok és fertőző betegségek megelőzése a Bibliában

A járványok és fertőző betegségek megelőzése a Bibliában

 

A végidők jelei

A végidők jelei

 

Mi a házasság? (1.) - Adrian Barnea (2019. december 29.)

Mi a házasság? (1.)

Adrian Barnea (2019. december 29.)

 

A keresztény udvarlás - Adrian Barnea (2019. december 29.)

A keresztény udvarlás (2.)

Adrian Barnea (2019. december 29.)

 

Kit válasszak? (3.) - Adrian Barnea (2019. december 29.)

Kit válasszak? (3.)

Adrian Barnea (2019. december 29.)

 

A család - férj és feleség (4.) - Adrian Barnea (2019. december 30.)

A család - férj és feleség (4.)

Adrian Barnea (2019. december 30.)

 

Család célja (5.) - Adrian Barnea (2019. december 30.)

Család célja (5.)

Adrian Barnea (2019. december 30.)

 

Mennyei család (6.) - Adrian Barnea (2019. december 30.)

Mennyei család (6.)

Adrian Barnea (2019. december 30.)

 

Missziómunka a kereszténység hajnalán - Raducu Ionica  (2019. október 26)

Missziómunka a kereszténység hajnalán

Raducu Ionica (2019. október 26.)

 

Főzőtanfolyam befejező előadása - (2019. december 01.)

Vegetáriánus főzőtanfolyam

Záró előadása (2019. december 01.)

 

Kersztségi összejövetel Mogyoródon (2019. szeptember 28.)

Keresztség (2019. szeptember 28.)

1 - Keresztségi istentisztelet és a bizonyságtevés.
2 - Alámerítés Fótón.
3 - A megkereszteltek felvétele a gyülekezetben.

(A keresztséget 3 részes videón lehet megtekinteni a Youtube csatornánkon.)

 

Te Deum (Fúvós zenekar - 2019. április 20.)

Te Deum

Fúvós zenekar (2019. április 20.)

 

Jöjj haza! (Ifjúsági kórus - 2019. április 20.)

Jöjj haza!

Ifjúsági kórus (2019. április 20.)

 

Isten keze nélkül (vonós zenekar - 2019. április 20.)

Isten keze nélkül

Vonós zenekar (2019. április 20.)

 

Híven vezet és biztatón (Zene trió - 2019. április 20.)

Híven vezet és biztatón

Zene trió (2019. április 20.)

 

Áldjad az Urat (fúvós zenekar - 2019. március 16.)

Áldjad az Urat

Fúvós zenekar (2019. március 16.)

 

Már én utaztam (vonós zenekar - 2019. március 16.)

Már én utaztam

Vonós zenekar (2019. március 16.)

 

The Savior is Waiting (vonós zenekar - 2019. március 16.)

The Savior is Waiting

Vonós zenekar (2019. március 16.)

 

Zengjen hozsánna (ifjúsági énekkar - 2019. március 16.)

Zengjen hozsánna

Ifjúsági énekkar (2019. március 16.)

 

Kersztségi összejövetel Mogyoródon (2018. szeptember 15.)

Keresztség (2018. szeptember 15.)

Keresztségi összejövetel Mogyoródon és alámerítés Fótón. Keresztségi ünnep 3 részes videón megtekinthetőek a Youtube csatornánkon.

1. rész      2. rész     3. rész

 

Tapasztalati óra, John Lausevic (2018. július 21.)

Tapasztalati óra

John Lausevic (2018. 07. 21.)

 

Zeng az égen át (ifjúsági kórus - 2018. március 17.)

Zeng az égen át

Ifjúsági kórus (2018. március 17.)

 

Te csak az Isten országát keresd (hegedű, pánsíp, zongora - 2018. március 17.)

Te csak az Isten országát keresd

hegedű, pánsíp, zongora (2018. március 17.)

 

Jézus Jöjj velem - Ifjúsági kórus(2018. március 17.)

Jézus Jöjj velem

Ifjúsági kórus (2018. március 17.)

 

zenei trió (2018. március 17.)

Az Úr vezessen

Zenei trió (2018. március 17.)

 

vonós zenekar (2018. március 17.)

Vonós zenekar

(2018. március 17.)

 

The Lord Bless You and Keep You (2017. július 22.)

The Lord Bless You and Keep You

Horvátországi testvérnők éneke (2017. július 22.)

 

Oh mi hű barátunk Jézus - bánáti zenekar (2017. július 22.)

Óh, mily hű barátunk Jézus

Bánáti zenekar (2017. július 22.)

 

Meny felé járni törekszem - bánáti zenekar (2017. július 22.)

Menny felé járni törekszem

Bánáti zenekar (2017. július 22.)

 

Reformáció a zenében - istentisztelet - Radu Ionita (2017. július 22.)

Reformáció a zenében

Radu Ionita (2017. július 22.)

 

Hárfa (2017. július 22.)

Hárfa

Lövei Petra (2017. július 22.)

 

Egyházzenei koncert (2017. július 23.)

Egyházzenei koncert

Budapesten a Szent Margit Gimnáziumban (2017. július 23.)

 

A gondolkodó szív - Nagy Ferenc (2017. május 20.)

A gondolkodó szív

Nagy Ferenc (2017. május 20.)

 

Az igazság másokról (2017. április 15.)

Az igazság másokról

Liviu Tudoroiu (2017. április 15.)

 

Az igazság rólunk (2017. április 15.)

Az igazság rólunk

Liviu Tudoroiu (2017. április 15.)

 

Igazság az időről (2017. április 14.)

Igazság az időről

Liviu Tudoroiu (2017. április 14.)

 

Korai nevelés fontossága (2017. március 25.)

Korai nevelés fontossága

Mario Alvarado (2017. március 25.)

 

A legnagyobb prédikáció: a mi családunk(2017. március 25.)

A legnagyobb prédikáció: a mi családunk

Mario Alvarado (2017. március 25.)

 

Halogatás veszélye - Mátyás CSongor (2016. október 29.)

Halogatás veszélye

Mátyás Csongor (2016. október 29.)

 

Tenni vagy megtenni - Nagy Ferenc (2016. október 29.)

Tenni vagy megtenni

Nagy Ferenc (2016. október 29.)

 

Kersztségi összejövetel Mogyoródon (2016. június 19.)

Keresztség (2016. június 19.)

Keresztségi összejövetel Mogyoródon és alámerítés Fótón. Vasárnap tartott keresztségi ünnep 3 részes videón megtekinthetőek a Youtube csatornánkon.

 

Zenés evangélizálás Nyíregyházán

Zenés evangélizálás Nyíregyházán

Nyíregyházán a Falu Múzeumban. (2015. június 21.)

 

Az Úrnak a te istenednek szombatja(2015. április 18.)

Az Úrnak a te istenednek szombatja

Bodnár László (2015. április 18.)

 

Hogy beszélhess örömmel Jézusról - Mátyás Ferenc (2014.10.25.)

Hogy beszélhess örömmel Jézusról

Mátyás Ferenc (2014.10.25.)

 

Férfi énekkar

Férfi énekkar

Mogyoródi összejövetel (2013. december 28.) Délutáni istentisztelet előtt elhangzott férfi kórus éneke.

 

énekkar

Áldjad lelkem az Urat..., Olyan jó előtted állni...

Mogyoród (2013. december 28.).

 

énekkar

Messze van-e Kánaán

Énekkar

 

A melatonin az élet gyógyírja

A melatonin az élet gyógyírja

Dragan Ivanov (2012.11.24.)

 

A stressz azélet fűszere

A stressz az élet fűszere

Dragan Ivanov (2012.11.24.)