ZOROBÁBEL Egészség és Lélekgondozó alapítvány

Célja:

- Felépíteni az alapító Mogyoród, Gödöllői u. 201. (volt Szilas u. 1.) sz. alatti belterületi ingatlanán az egyház imaházát, és az ahhoz tartozó épületeket, ennek megvalósulását követően az esedékes javítási, felújításai munkálatok elvégzése, s az ehhez szükséges eszközök és berendezések megvásárlása.
- Egyházi hitoktatások, összejövetelek, egyházi művelődési oktatások tartása országszerte, mindezekhez személyei és tárgyi feltételek biztosítása.
- Egyházi ének- és zenei programok szervezése s az ahhoz szükséges hangszerek és eszközök megvásárlása és karbantartása.
- Egészséges életmódra nevelés, egészséges táplálkozás, természetes gyógymódok tanítása, ez irányú tanácsadás és ismeretterjesztés, valamint egészségügyi szórólapok és könyvek nyomtatása.
- Gyermek- és ifjúsági táborok szervezése s a megvalósításához szükséges kiadások fedezése.
- Hátrányos helyzetűek anyagi és lelki támogatása. A börtönökben lévő elítéltek erkölcsi nevelése s a társadalomba és a családba való beilleszkedésének elősegítése.