Kedves Hittestvérek / Érdeklődők!

„Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” Zsidókhoz írt levél, 4:16.

A szerdától (2020.11.11.) életbe lépett korlátozásokkal kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk a közösségi hitélet gyakorlására vonatkozólag.

Az új szabályozás értelmében az Úr kegyelméből még van lehetőségünk összegyűlni. Ezért arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy amíg nem jönnek újabb korlátozó intézkedések, addig használjuk ki ezen kegyelmi alkalmakat az Úrral és egymással való kapcsolatunk elmélyítésére, készülve a vele való találkozásra!

Gyülekezési helyeinken fokozottan figyeljünk továbbra is a tisztaságra, a rendszeres fertőtlenítésre, szellőztetésre. Amennyiben valaki olyan betegséggel küzd, amellyel másokat is megfertőzhet, az inkább maradjon otthon a többiek érdekében, de a közösség se feledkezzen meg róluk és rendszeresen látogassák őket. Lelkiismeretesen, körültekintően és felelősségtudatosan járjunk el önmagunkkal és embertársainkkal szemben is! Különösen figyeljünk oda az Isten által reánk bízott gyermekekre és a sok tapasztalaton átment idősödő korosztályra egyaránt! Viszont ne kerülje el figyelmünket a különböző nehézségekben szenvedők szükségleteinek a kielégítése sem!

Igyekszünk továbbra is biztosítani az igeszolgálatok közvetítését online formában, habár ez nem helyettesíti az összejövetelen való személyes részvételt, de mégis bátorítást és vigaszt jelenthet azok számára, akik nem tudnak megjelenni az istentiszteleteken. Ezután is törekedjünk az egészségügyi világossággal összhangban élni és különös gondossággal figyeljünk saját és mások egészségére. Arra buzdítunk mindenkit, hogy imádkozzunk a betegekért, az orvosokért, az ápolókért, és mindazokért, akik munkájukkal a betegségek ellen küzdenek.

Kérünk mindenkit, hogy továbbra is figyeljünk Isten előírásaira és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azok maradéktalan betartására, miközben eleget teszünk az Isten által jóváhagyott hatóságok előírásainak is, amíg nem ellenkezik az Isten törvényével! Soha ne felejtsük el, hogy az Úr hogyan gondoskodott rólunk eddigi életünk minden pillanatában, és Ő most is hű gyermekeivel van, és a jövőben sem hagyja el őket, éppen úgy, ahogyan Isten Igéje feljegyezte az számunkra a szent történelemben a múltról.

Szolgáljon bátorításként és buzdításként ezen nehéz helyzetben a következő igevers: „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” Jelenések könyve 21:4.

Teremtőnk gondviselése és áldásai legyen veletek bőségesen!

A gyülekezet bizottsága

2020-11-12