Kedves hittestvérek, a Hetednap Adventista Reformmozgalom tagjai!

Fohászkodunk, hogy az Úr Jézus Krisztus, kegyelmes Megváltónk állandó oltama kísérjen benneteket és családotokat ebben a szokatlan időben! Köszöntünk benneteket a Megváltó nevében Sofóniás 3. részének 12. versében található bátorító szavakkal: „És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében.”

Nagyon megértjük azokat a hittestvéreinket, akiknek a világ bizonyos részein nehézséget okozott a COVID 19 járvány hatása. Ezért arra kérjük hittestvéreinket világszerte, hogy tartsunk böjt napot 2020. március 27-én, pénteken, és az Úr előtt töredelmes lélekkel vizsgáljuk meg életünket Isten Igéjének fényénél!

A világ hírei kifejezik, hogy gyorsan és erősen megváltozott a közösségi és egyházi életünk. Sok-sok éven keresztül hirdettük a „végidők jövendöléseit”, és láthatjuk, hogy nemzedékünk már jobban érezheti azoknak beteljesülését. Az örökérvényű valóság már látható a horizonton, és a jövő nagyon közel van. „Rövidesen fontos változások mennek végbe e világban, s a végső mozzanatok sebesen peregnek le.” – Bizonyságtételek, 9. kötet, 11.

„Ha nem értjük meg az örökkévalóságba gyorsan átmenő pillanatok fontosságát, s ha nem készülünk fel a helytállásra Isten nagy napján, akkor hűtlen szolgák vagyunk. Az őrállónak ismernie kell az éjszaka idejét. Ünnepélyes komolyságba öltözött most minden, amit az igazság összes hívőjének fel kell ismernie. Időnk nagyon értékes. Kevés, csak nagyon kevés a próbaidőnk, amikor felkészülhetünk a jövőre, az örökéletre. Nem tölthetjük el időnket ötletszerű dolgokkal. Ne olvassuk felületesen Istennek Igéjét!” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 407.

Olyan időben vagyunk, amikor Istenre van a legnagyobb szükségünk. Lépjünk kegyelmes mennyei Atyánk trónja elé, hogy könyörüljön rajtunk! „Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.” Ésaiás 55:7.

Az Úr biztat bennünket: „Ímé, amikor az eget bezárandom, hogy ne legyen eső; és amikor parancsolok a sáskának, hogy a földet megemészsze; vagy amikor döghalált bocsátandok az én népemre: És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” 2 Krónika 7:13-14.

Odafentről nyerjünk még több vigaszt és mennyei erőt a hatalmas Isten végtelen hatalmából és ígéreteiből, amelyeket számunkra adott ezen utolsó időkre!

A Generál Konferencia Ügyvezető Bizottsága

2020. Március 20.